سفارش تبلیغ
صبا ویژن

هیــــس دیگِه حِسِت نیست

تـــکــیــه بـــده...امـــا،بــه شـانــه هـایــى کـه اگــرخـوابــتــ بــرد سـرتــــ رازمـین نـگـذارد

صفحه اصلی | عناوین مطالب | تماس با من | پروفایل | قالب وبلاگعــادت... .


این روزها

مانند گلی شده ام که هر پروانه ای روییش می نشیند

و می رود بی آنکه قصه "عادت" را بفهمد !

 


چهارشنبه 94/12/19 ساعت 1:7 عصر توسط 2asd نظر

غریبـــــــه

 

ترجیح مــیدهم همــه را غریبــه صـدا کنم!تا وقتــی از پشت خنجر میزننـد؛با خودم بگویم: بـی خیال...از غریــــــــبـــــــه بیش از ایـن انتظاری نیست...!

 


سه شنبه 94/12/18 ساعت 2:18 عصر توسط 2asd نظر

*لیلا*ی دیگری داشت... .

بـــا عِشــق او...
احمق تـــرین انســان دُنیــــایم؛
او از همــــان...
آغاز هــــم لیــــلای دیگــــری داشــت!
دوشنبه 94/12/17 ساعت 3:28 عصر توسط 2asd نظر

فرق چندانی نداریم..

فرق میان من و تو..

بسیار ناچیز است...

من آهنگی را..

بیاد تو گوش میدهم..

و توآن را..

بیاد دیگری..

می بینی ؟..

فرق چندانی نداریم... .جمعه 94/12/14 ساعت 3:39 عصر توسط 2asd نظر

دْآشْتَنْ تُـوْ

دْآشْتَنْ تُـوْ
مـــی اَرْزِهْ بِـــهْ هَمِــهْ نَدْآشــْتِه هْــآیِ دُنْیْـــــآ
تٌوْیْی کِهْ تٌوْ رٌوزْایْـیْ کِهْ نْیْسْــتـــیْ
کَسْی جْآتُوْ نِمْـیْگْیْرِه
ْ
مَـنْ دُنْیـآ رُو مْیْخآمْـ فَقَـطْ بِخْآطِرِهِ بُوْدَنِ بْآتُو
مَـنْ....
بَرْآیِ وُجٌوُدِ تُوْ ....
بَرْآیِ نِگْآهِ تُوْ ...
بَرْآیِ بْآ تُوْ بُوْدَنْ جُوْنَمْمْ مْــیدَمُْ

عاشقتمدوشنبه 94/12/10 ساعت 1:7 عصر توسط 2asd نظر

بگو تا بخوابمــ ـ .

قصه بگو تا بخوابم

امشب قصه آمدنت را می خواهم ،

می خوانی ؟!یکشنبه 94/12/9 ساعت 3:6 عصر توسط 2asd نظر

تنم لرزید ... .

تنم لرزید وقتی لبخند غریبه

سردی نگاهش را آب کرد …شنبه 94/12/8 ساعت 9:16 عصر توسط 2asd نظر

به سراغ من..

به سراغ من اگر می آیید

نرم و آهسته بیا یید

که مبادا ترک بردارد چینی نازک تنهایی ... .

                                                             سهراب سپهریجمعه 94/12/7 ساعت 11:20 صبح توسط 2asd نظر

فَرق سَـرت

بــ  بَعصیـــآ بآس گُفتــ :

فَرق سَـرت میـدونــی کُجــآسـ ؟

هه عِشـقِـت بخـورهـ هـــمـون جـــآـ  ((:پنج شنبه 94/12/6 ساعت 11:0 عصر توسط 2asd نظر

ـبهـSALAMATـ

مغرور و خود شیفته نیستم
ولی یاد گرفتم که توزندگیم
منت احدی رو نکشم

خداحافظ تو فرهنگ لغت من جوابش فقط یه کلمه است
"به سلامت"
همین....!!پنج شنبه 94/12/6 ساعت 10:56 عصر توسط 2asd نظر

<      1   2   3   4   5   >>   >