سفارش تبلیغ
صبا ویژن

هیــــس دیگِه حِسِت نیست

تـــکــیــه بـــده...امـــا،بــه شـانــه هـایــى کـه اگــرخـوابــتــ بــرد سـرتــــ رازمـین نـگـذارد

صفحه اصلی | عناوین مطالب | تماس با من | پروفایل | قالب وبلاگ...

ج?ر ج?رکها؛
?ک کلمه ب?شتر ندارند،
با همان ?ک کلمه هم ب? شک
چ?ز? بجز دوستت دارم نم? گو?ند
د?وانه که ن?ستند
کدام حرف را م?شود
تا صبح ب?دار ماند
و ا?نهمه تکرار و تکرار کرد!!!سه شنبه 95/9/2 ساعت 10:27 صبح توسط 2asd نظر